Consulting | กลุ่มบริการ ให้คำปรึกษาด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Consulting | กลุ่มบริการ ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Consulting | กลุ่มบริการที่ปรึกษาบริหารจัดการและการพัฒนา AI

Why Choose Us

92% of surveyed customers say PDPA PLUS is more effective than our competitors’.

Innovation of the future

การนำเทคโนโลยี่ด้าน Security Intelligence, AI, Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และ สามารถป้องกันในระดับสูงที่สุด ในงบประมาณที่คุ้มค่าเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

National team of experts

เรารวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร

100% quality guaranteed

เราเน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน
การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

Service beyond expectation

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานสนับสนุน ที่ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ORGANIZATIONS THAT TRUST US
และอีกมากกว่า 100+ ธุรกิจ ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่ไว้วางใจ PDPA PLUS
รวมถึง 10,000+ ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และ Cyber Security

ABOUT US

ที่ PDPA PLUS เราตระหนักดีว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นมีความสำคัญเพียงใดที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ยิ่งในโลกที่เชื่อมต่อระหว่างกันในขณะนี้ อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นทำให้ข้อมูลถูกคุกคามและช่องโหว่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สามารถป้องกันการสูญหายข้อมูลที่สำคัญดังกล่าวได้


เราจึงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นในทุกด้านที่ตอบโจทย์องค์กรเพื่อปิดช่องโหว่ จัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และ สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (Business law)  ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Risk & Business Continuity Management) ที่ปรึกษาด้านระบบตามมาตรฐานสากล (International standards) ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ (Business) ด้านบุคลากร (People)  กระบวนการปฏิบัติ (Process) และเทคโนโลยี (Technology)


โดยเรามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างความแตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการของ PDPA PLUS ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการวางระบบและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

LATEST NEWS

โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ) และ ว่าที่ ดร.เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย
โครงการที่ปรึกษาวางระบบ PDPA และ Cyber Security ให้กับกรมการกงสุล โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และ ทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ)

บทความตามหมวดหมู่

10 วิธี ที่จะเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างนะ ไปดูกันเถอะ!
498 ผู้เข้าชม
3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เป็นวิธีการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ และมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดขององค์กรในการกู้คืนจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ (Ransomware)
671 ผู้เข้าชม
1. การประเมินความเสี่ยง ควรมีการจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบและกระบวนการมีความถูกต้องและเหมาะสม 2. การธรรมาภิบาลข้อมูล ควรมีการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง จัดเก็บอยู่ที่ใด และมีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง 3. การบริหารเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ต้องมีการศึกษาและบริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด 4. มาตรการรับมือเมื่อข้อมูลรั่วไหล ต้องมีการจัดทำมาตรการการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบให้ข้อมูลรั่วไหล รวมถึงการจัดการเมื่อมีเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลเกิดขึ้น
1778 ผู้เข้าชม
OUR TEAMS

เรารวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตามมาตรฐานสากล 

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ประสบการณ์กว่า 15 ปี หัวหน้าภาคฯคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

อาจารย์เอกพงษ์  สงเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง(ERM)และความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM) ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เช่น PTT,IRPC,CP,STGT,Pruksa ฯลฯ

ดร.เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบตามมาตรฐานสากลด้าน IT ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบระบบ VA และ Pentest มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์