Monday - Friday: 09AM-05PM    Tel : 064-714-1199
บริการให้คำปรึกษาวางระบบ IT ตามมาตรฐานสากล

PDPA PLUS เรามีความเชื่อว่าคุณภาพงานที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เราจึงคัดสรรแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ความเชี่ยวชาญของบุคลากร PDPA PLUS สามารถพิสูจน์ได้จากประกาศนียบัตรต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการสอบเพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์กรที่ได้มาตรฐานในระดับสากลISO Compliance

4 รายการ
ISO/IEC 27001 คือ ระบบบริหารความปลอดภัยของฐานข้อมูล เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลภายในองค์กร
ISO/IEC 27701:2019 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนขยายจากISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO / IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ในมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีที่องค์กรควรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ISO/IEC 29100:2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการรักษาความปลอดภัย - กรอบความเป็นส่วนตัว
มาตรฐานการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและลูกค้า เป้าหมายสูงสุดคือการบริหารจัดการบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพโดยรวมจะขึ้นอยู่กับกระบวนการที่สำคัญตั้งแต่การรายงานการจัดการระดับบริการการจัดทำงบประมาณและการบัญชีสำหรับบริการด้านไอทีเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลซัพพลายเออร์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการเผยแพร่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์