บริการให้คำปรึกษาวางระบบ IT ตามมาตรฐานสากล

PDPA PLUS เรามีความเชื่อว่าคุณภาพงานที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เราจึงคัดสรรแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ความเชี่ยวชาญของบุคลากร PDPA PLUS สามารถพิสูจน์ได้จากประกาศนียบัตรต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการสอบเพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์กรที่ได้มาตรฐานในระดับสากลISO Compliance

5 รายการ
ISO 42001:2023 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับการก่อตั้ง, การดำเนินการ, การบำรุงรักษา, และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS) ภายในองค์กร ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการใช้งาน AI เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ
ISO/IEC 27001 คือ ระบบบริหารความปลอดภัยของฐานข้อมูล เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลภายในองค์กร
ISO/IEC 27701:2019 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนขยายจากISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO / IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ในมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีที่องค์กรควรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ISO/IEC 29100:2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการรักษาความปลอดภัย - กรอบความเป็นส่วนตัว
มาตรฐานการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและลูกค้า เป้าหมายสูงสุดคือการบริหารจัดการบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพโดยรวมจะขึ้นอยู่กับกระบวนการที่สำคัญตั้งแต่การรายงานการจัดการระดับบริการการจัดทำงบประมาณและการบัญชีสำหรับบริการด้านไอทีเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลซัพพลายเออร์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการเผยแพร่

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2860 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1713 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์