ISO/IEC 27701:2019

ISO/IEC 27701:2019ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019
เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Information Management System - PIMS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่เน้นการควบคุมความเป็นส่วนตัวในระบบบริหารความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Management System - ISMS) ภายในองค์กร

ISO/IEC 27701:2019 เน้นการควบคุมและการบริหารข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้ส่งมอบ (data subjects) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว มาตรฐานนี้ช่วยในการสร้างโครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และใช้ในการตรวจสอบและรับรองระบบ PIMS ขององค์กร

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019

  • องค์กรสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ลูกค้าและคู่ค้าจะมีความมั่นใจในการใช้บริการและสินค้าขององค์กร
  • สร้างโครงสร้างที่ชัดเจนและกระบวนการที่เหมาะสมในการบริหารและปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สามารถตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ช่วยให้องค์กรมีโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวได้ในตลาดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวในสังคมข้อมูลขนาดใหญ่
  • ระบุและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลข้อมูลหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์