Penetration Testing

Penetration TestingPenetration Testing คือ กระบวนการที่ใช้ในการทดสอบความปลอดภัยของระบบหรือแอปพลิเคชันโดยการจำลองเหตุการณ์การโจมตีของระบบ โดยนักทดสอบจะพยายามเจาะระบบและใช้เทคนิคการโจมตีเพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบป้องกัน กระบวนการนี้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงจริง ๆ ที่อาจถูกโจมตีได้ และช่วยทดสอบความสามารถของระบบในการตอบสนองต่อการโจมตี

ประโยชน์ของ Penetration Testing

  • ค้นพบช่องโหว่ที่อาจเป็นจุดอ่อนในระบบหรือแอปพลิเคชันของทางบริษัทโดยไม่รู้ตัว รวมถึงช่องโหว่ที่สามารถถูกโจมตีได้ เช่น ช่องโหว่ XSS (Cross-Site Scripting) หรือ SQL Injection ซึ่งอาจส่งผลเสียกับความปลอดภัยของระบบ
  • องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอ่อนและรู้จักวิธีการโจมตีที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและปรับปรุงมาตรการความมั่นคงปลอดภัย
  • ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและการเจาะระบบ สามารถประเมินและกำหนดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
  • ทดสอบว่ามาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในระบบหรือแอปพลิเคชันสามารถต้านการโจมตีได้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์กับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของทีมงาน

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
753 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
614 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
636 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
311 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
647 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3116 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์