Vulnerability Assessment

Vulnerability AssessmentVulnerability Assessment
 คือ กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและระบุช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบหรือแอปพลิเคชัน โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่และเทคนิคการสแกนเพื่อค้นหาปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งกระบวนการนี้ช่วยให้ทราบถึงช่องโหว่ที่เปิดเผยในระบบหรือแอปพลิเคชันจนนำไปสู่วิธีการแก้ไขได้อย่างถูกจุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ประโยชน์ของ Vulnerability Assessment

  • ช่วยในการประเมินระดับความเสี่ยงที่มาจากช่องโหว่ โดยประเมินความรุนแรงของช่องโหว่และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไขช่องโหว่นั้น
  • ช่วยในการสร้างรายงานที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่พบ ระดับความรุนแรง และคำแนะนำในการแก้ไข รายงานเหล่านี้ช่วยให้ทีมความมั่นคงปลอดภัยสามารถทำประเมินและตัดสินใจในการแก้ไขช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยในการตรวจสอบว่าระบบหรือแอปพลิเคชันสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดไว้ เช่น PCI DSS หรือ HIPAA หากไม่สอดคล้อง จะช่วยในการปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด
  • ช่วยในการค้นพบและแก้ไขช่องโหว่และปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการโจมตีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1664 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1289 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2423 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
751 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1582 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3966 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์