ISO/IEC 42001:2023

ISO/IEC 42001:2023
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023
ISO 42001:2023 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ, การดำเนินการ, การบำรุงรักษา, และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS) ภายในองค์กร ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการใช้งาน AI เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023
  • องค์กรสามารถจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเทคโนโลยี AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันความลำเอียง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และปัญหาอื่นๆ
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในด้านการพัฒนาและการใช้งาน AI ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
  • องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • กระตุ้นให้องค์กรพัฒนาและใช้งาน AI อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การขอการรับรอง ISO 42001:2023 ไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงภายในเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ช่วยให้แน่ใจว่าองค์กรมีกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI, ส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย, และสร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2860 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1713 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์