ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
เน้นการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและความลับในองค์กร โดยให้กรอบการทำงานและแนวทางสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

โดยทั่วไปแล้ว ISO/IEC 27001 มักถูกนำมาใช้ในองค์กรที่ต้องการปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นองค์กรที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทที่มีความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยการปรับใช้มาตรฐานนี้สามารถช่วยให้องค์กรมีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและมีการจัดการด้านความคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

  • ช่วยในการรักษาความลับของข้อมูล การจัดการสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการป้องกันการขโมยข้อมูลและการรั่วไหล
  • สร้างกรอบการทำงานที่เข้าใจง่ายและปรับปรุงได้ เช่น การจัดการบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความปลอดภัยข้อมูล ทำให้สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรในการดำเนินการ
  • ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลและประสิทธิภาพในการบริหารความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงปรับปรุงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในตลาด
  • ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้ามีความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ปลอดภัย หรือการกำหนดนโยบายที่จะต่อสู่กับการละเมิดสิทธิ ซึ่งสามารถสร้างความไว้วางใจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  • ช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและความต้องการของธุรกิจ

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1664 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1289 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2425 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
751 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1582 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3966 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์