บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) Outsource

บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) Outsourceบริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) Outsource
DPO หรือ Data Protection Officer คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกแต่งตั้งขึ้นในองค์กรเพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย PDPA นั้นกำหนดให้องค์กรบางส่วนต้องแต่งตั้ง DPO เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

DPO อาจเป็นบุคคลภายในองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือองค์กรสามารถจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการ บางประเทศกฎหมาย PDPA กำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับบุคคลที่จะเป็น DPO เช่น ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการช่วยให้องค์กรมีความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล

ประโยชน์ของการมี DPO
  • สร้างและบริหารจัดการระบบความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการตรวจสอบและจัดการช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลข้อมูลและการละเมิดความเป็นส่วนตัว
  • ประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและลดความเสี่ยงจากคดีหรือการโทษทางกฎหมาย
  • DPO มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนที่สูงสุดให้กับพนักงานและผู้บริหารในองค์กร
  • ช่วยให้ผู้ร่วมงาน ลูกค้า และสมาชิกมีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกคุ้มครองอย่างถูกต้องและถูกประมวลผลตามกฎหมาย
  • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยในการใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

ขอบเขตของ
บริการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นๆตามกฎการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. ให้คำแนะนำและตอบสนองต่อข้อมูลลูกค้าในการประมวลผลในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาและการใช้สิทธิของพวกเขาภายใต้กฎระเบียบ
3. เป็นผู้ประสานติดต่อสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับ PDPA
4. ให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
5. แจ้งและแนะนำบริษัท (ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล) และพนักงานว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างไร
6. จัดการข้อร้องเรียนหรือคำขอของสถาบันผู้ควบคุมข้อมูลเจ้าของข้อมูลหรือแนะนำแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการดำเนินการ
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสมภายในกรอบเวลา
8. สร้างความมั่นใจในการรายงานเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญและทันเวลาและแม่นยำต่อทีมผู้บริหาร
9. ให้คำแนะนำเรื่อง PDPA ผ่านช่องทางออนไลน์
10. เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ DPO ที่บริษัท 2 ครั้งต่อเดือน

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1405 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
986 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1805 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
600 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1295 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3618 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์