Data Loss Prevention (DLP)

Data Loss Prevention (DLP)



Data Loss Prevention (DLP)
กลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและควบคุมการสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับหรือสำคัญในองค์กร รวมถึงป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการส่งข้อมูลไปภายนอกโดยที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ ระบบ DLP มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่สำคัญ




คุณสมบัติของระบบ DLP 
 • ตรวจจับข้อมูลที่มีความสำคัญตามนโยบายหรือกฎหมายขององค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการเงิน, หรือข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยตรวจจับการกระทำที่เสี่ยงต่อข้อมูลและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • บล็อกการใช้งานข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น การบล็อกการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือการโพสต์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย
 • ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลจากภายในหรือจากภายนอกองค์กร โดยระบุและบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่ระบบ DLP จะตรวจสอบมีทั้งหมด 3 สถานะ คือ
 • Data at Rest: ข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล, ไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์, หรือข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
 • Data in Motion: ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายหรือช่องทางการสื่อสาร เช่น อีเมล, ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การโอนข้อมูลผ่านโครงสร้างเครือข่าย หรือการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน
 • Data in Use: ข้อมูลที่ถูกเปิดอ่านหรือใช้งานโดยแอปพลิเคชันหรือผู้ใช้ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบที่ถูกถอดรหัสเพื่อใช้งาน เช่น ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของระบบ DLP
 • ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการตรวจสอบและการอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์
 • ตรวจจับและรายงานการกระทำกับข้อมูล ช่วยในการติดตามและตรวจสอบการใช้ข้อมูล
 • ช่วยให้ข้อมูลอยู่ในสถานะปลอดภัย ทำให้ยากต่อการถูกโจมตี
 • ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้องค์กรไม่เสี่ยงต่อความเสียหายทางกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • ป้องกันการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูล

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1938 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1622 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
3824 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
972 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
2094 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์