Data MaskingData Masking
เป็นเทคนิคหนึ่งในการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลที่ใช้ในการปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ต้องการความคุ้มครอง การทำ Data Masking อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลแสดงผลในรูปแบบที่ไม่สามารถตีความได้จริง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต

Data Masking สามารถทำโดยการแทนค่าข้อมูลด้วยข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมือนหรือคล้ายกับข้อมูลจริง แต่ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานจริงได้ การนำ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลสำคัญจะถูกเปิดเผยหรือนำไปใช้ผิดประเภท

คุณสมบัติของ Data Masking

  • ทำให้ข้อมูลดูไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ได้โดยตรง โดยการแทนที่ข้อมูลด้วยข้อมูลที่ปลอมหรือคำนวณไม่ได้
  • สามารถทำการคืนค่าข้อมูลเดิมในกรณีที่จำเป็น เช่น เมื่อใช้ข้อมูลในระบบทดสอบหรือการพัฒนา
  • ป้องกันข้อมูลรั่วไหลออกไปภายนอกองค์กร  เช่น หน่วยงานที่จะต้องมีพนักงานหลายคนเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ หรือพนักงานจ้างชั่วคราว หรือ Outsource ก็จะถูกปิดบังข้อมูลจริงไว้ให้เห็นเฉพาะข้อมูลแฝงเท่านั้น
  • ไม่ต้องลง Agent ของ Database
  • ไม่ต้องปรับแก้โปรแกรมที่มีอยู่แล้ว
ประโยชน์ของ Data Masking
  • รองรับข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว  GDPR และ Data Privacy Laws
  • ป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection หรือการบุกรุกแบบอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นข้อมูล โดย Data Masking ทำให้ข้อมูลที่ถูกโจมตีไม่สามารถใช้งานได้
  • ช่วยรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลองค์กร
  • สามารถทำให้ข้อมูลเป็นไปตามความต้องการขององค์กร และสามารถปรับแต่งได้ตามเงื่อนไขและความจำเป็น
  • ช่วยให้องค์กรสามารถทดสอบการทำงานของระบบโดยใช้ข้อมูลสุ่มหรือข้อมูลที่ถูก Masking โดยที่ไม่เสี่ยงต่อข้อมูลจริง

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์