Monday - Friday: 09AM-05PM    Tel : 064-714-1199

Data Discoveryคุณสมบัติ

  • สามารถสแกนเพื่อค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพได้
  • ทำการตั้งค่าปกปิด หรือแทนที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เพื่อไม่ให้สามารถอ่านหรือเห็นได้ปกติ 
  • ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายประเภท  อาทิ ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, วันเกิด, เลขบัตรเครดิต และเลขบัตรประชาชน
  • รองรับทำงานได้บนระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่  Windows, macOS, Linux, FreeBDS, AIX, HPUX และ Solaris
  • สแกนไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพในระบบ File System หรือ E-Mail ที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือที่ส่งไปยังภายนอก

ประโยชน์การใช้งาน
  • สามารถค้นหา และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบขององค์กรได้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์