Data DiscoveryData Discovery 
กระบวนการค้นพบและรู้จักข้อมูลภายในระบบขององค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ ประเภทข้อมูลแต่ละประเภทที่ถูกเก็บไว้ในระบบข้อมูลองค์กร เช่น ฐานข้อมูล, ไฟล์เอกสาร, อีเมล, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จะถูกค้นพบและตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ในระบบขององค์กร

คุณสมบัติของ Data Discovery 

  • ค้นพบข้อมูลที่อยู่ในระบบ รวมถึงข้อมูลที่เป็นโครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้าง เช่น ข้อมูลในฐานข้อมูล, เอกสาร, อีเมล, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในระบบองค์กร
  • สื่อสารและรายงานที่อธิบายข้อมูลในระบบองค์กร ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเข้าใจและใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • ค้นหาข้อมูลที่สูญหาย เช่น ข้อมูลที่ถูกลบโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งตามความต้องการขององค์กร และตรงตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและความต้องการของข้อมูล
  • รองรับทำงานได้บนระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่  Windows, macOS, Linux, FreeBDS, AIX, HPUX และ Solaris

ประโยชน์ของ Data Discovery 
  • ช่วยในการระบุสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ และที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการธุรกิจ เช่น การลดความสูญเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น
  • ค้นพบและจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในข้อมูลและเพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูล
  • มีข้อมูลและข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบช่วยให้องค์กรมีหลักฐานมากขึ้น สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และลดความพยายามในการตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ
  • ช่วยในการค้นพบข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและต้องมีการควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ 
  • ช่วยให้องค์กรทราบถึงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบอย่างละเอียด และช่วยให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด


Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1937 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1622 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
3824 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
972 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
2094 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์