Database Encryption

Database EncryptionDatabase Encryption
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันข้อมูลในฐานข้อมูลโดยการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการอ่านข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยหมายถึงการแปลงข้อมูลจากข้อความปกติเป็นรหัสที่ต้องเข้ารหัส (cipher text) ซึ่งจะต้องถูกถอดรหัสเพื่อเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญและลดความเสี่ยงจากการแอบดูข้อมูลหรือการบุกรุก
คุณสมบัติของ Database Encryption

  • สามารถเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลและการถอดรหัสข้อมูลเพื่อที่จะอ่านข้อมูลอย่างถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่เป็นรหัสไม่สามารถอ่านได้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • มีการป้องกันการบุกรุกคีย์ (key tampering) เพื่อป้องกันคีย์การเข้ารหัสจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ป้องกันข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล จากบุคคลภายนอก และภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถเลือกอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยสนับสนุนการเข้ารหัสแบบหลายวิธี เช่น AES, DES, หรือ RSA

ประโยชน์ของ Database Encryption
  • รองรับข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว  HIPAA, PCI DSS, GLBA, SOX และอื่นๆ
  • ปกป้องข้อมูลสำคัญและช่วยลดความเสี่ยงจากการแอบดูข้อมูลหรือการบุกรุกในระดับฐานข้อมูลขององค์กร
  • สามารถเลือกเข้ารหัสฐานข้อมูลหรือตารางฐานข้อมูลเฉพาะตามความจำเป็น เพื่อรักษาความคล่องตัวและปรับใช้กับความต้องการของธุรกิจ
  • ช่วยองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น คุกกี้การเงิน, GDPR, หรือ PDPA 
  • รักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1938 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1622 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
3824 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
972 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
2094 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์