Database Firewall

Database FirewallDatabase Firewall
เป็นเทคโนโลยีหรือระบบที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กร โดยสร้างแนวกั้นระหว่างฐานข้อมูลและเครือข่ายอื่น ๆ ในระบบขององค์กร เพื่อป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อฐานข้อมูล

คุณสมบัติของ Database Firewall

  • ตรวจสอบและควบคุมคำสั่ง SQL ที่ส่งเข้าฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้คำสั่งที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือคำสั่งที่เป็นอันตราย
  • บันทึกและล็อกการเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ต้องการตรวจสอบการกระทำหรือการละเมิดความปลอดภัย
  • กำหนดกฎในระบบ Firewall เพื่อบล็อกการเชื่อมต่อจากที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยจะหยุดการเข้าถึงฐานข้อมูลหรือเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือนโยบายขององค์กร
  • ตรวจสอบและป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection หรือการโจมตีฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
  • ปกป้องข้อมูลที่ถูกบรรจุในฐานข้อมูล ไม่ให้ถูกเข้าถึงหรือรั่วไหลไปยังผู้ที่ไม่มีสิทธิ์

ประโยชน์ของ Database Firewall
  • สามารถควบคุมคำสั่ง SQL ที่ฐานข้อมูลรองรับ โดยกำหนดให้รับเฉพาะคำสั่งที่ถูกต้องและปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากคำสั่ง SQL ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจถูกใช้ในการโจมตี
  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและป้องกันการโจมตีทางด้านข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย
  • ช่วยป้องกันการรั่วไหลข้อมูลจากโดเมนนอกหรือแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • สามารถตรวจสอบพฤติกรรมแปลก ๆ หรือกิจกรรมที่ไม่ปกติเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ผิดปกติ
  • ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่พยายามเข้าถึงฐานข้อมูล

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์