Information Rights Management (IRM)

Information Rights Management (IRM)Information Rights Management (IRM)
ระบบที่ใช้ในการควบคุมและปกป้องสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสารที่เก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงและใช้งานข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น ช่วยในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลโดยมีการกำหนดสิทธิ์และข้อกำหนดเฉพาะตามนโยบายขององค์กรหรือตามความต้องการของข้อมูล
คุณสมบัติของระบบ IRM

 • กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้และกำหนดให้สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาต และกำหนดว่าใครสามารถทำอะไรกับข้อมูลได้บ้าง
 • กำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล หลังจากเวลาหมดอายุแล้ว ข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
 • ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กร โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบออฟไลน์
 • ตรวจสอบและบันทึกการกระทำที่เกิดขึ้นกับข้อมูล เช่น การเปิดอ่าน, การแก้ไข, หรือการพิมพ์
 • ป้องกันการคัดลอกหรือการส่งข้อมูลไปยังแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจมีการกำหนดเงื่อนไขในการนำข้อมูลออกไปใช้งาน
 • รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและส่วนสำคัญขององค์กร เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

ประโยชน์ของระบบ IRM
 • ช่วยปกป้องเอกสาร หรือข้อมูลสําคัญ ได้ทันที
 • กําหนดการควบคุม และป้องกันอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ถูกกระทําการใดๆ เช่น ถูกบันทึก แก้ไข เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของไฟล์ ทําให้เกิดการป้องกันแบบถาวรสําหรับข้อมูลสําคัญในทุกที่ โดยไม่คํานึงถึงช่องทางการส่งออกของข้อมูล เช่น อีเมล์ โปรแกรมแชต, FTP, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 • องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และช่วยในการป้องกันการละเมิดกฎหมาย
 • บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้อมูลหรือการรั่วไหลข้อมูล โดยทำให้องค์กรสามารถตรวจสอบและรายงานความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระดับของผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ได้

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์