• หน้าแรก

  • Knowledge

  • สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังถูก "แฮก"

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังถูก "แฮก"

  • หน้าแรก

  • Knowledge

  • สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังถูก "แฮก"

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังถูก "แฮก"
สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังถูก "แฮก" (hacked)

ความเบื่อหน่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮกอาจแสดงอาการทำงานช้าลงหรือค้างบ่อย ๆ โดยที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือหาสาเหตุได้

การเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน: อาจพบว่ามีการใช้งานที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง เช่น การเข้าสู่ระบบหรือการทำรายการที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเองหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปรแกรมที่ตัวเองไม่ได้เริ่มต้น

ข้อความหรือโปรแกรมที่ไม่คาดคิด: อาจได้รับข้อความหรือโปรแกรมที่ไม่คาดคิดจากผู้ใช้คนอื่น ซึ่งอาจเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงในระบบหรือการตั้งค่า: อาจพบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบหรือการตั้งค่าของอุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณของอุปกรณ์

หากคุณพบสัญญาณเหล่านี้ ควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน การตั้งค่าหรือการอัพเกรดระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ทันทีหากจำเป็นAnother Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์