• หน้าแรก

  • Knowledge

  • 10 วิธีเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน

10 วิธีเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน

  • หน้าแรก

  • Knowledge

  • 10 วิธีเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน

10 วิธีเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน10 วิธีเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน

1. สร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง: ใช้รหัสผ่านที่มีความยากต่อการคาดเดา เช่น การผสมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ เพื่อป้องกันการถูกแฮกหรือการเดารหัสผ่าน

2. อัพเดตซอฟต์แวร์และแพตช์ระบบปฏิบัติการ: ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยที่ดีขึ้น ลดปัญหาความเหนื่อยของระบบหรือประหยัดพลังงาน และอัพเดตแพตช์เพื่อรับการป้องกันต่อไวรัสและช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี

3. ใช้โปรแกรมต้านทานไวรัสและไฟร์วอลล์: ติดตั้งโปรแกรมต้านทานไวรัสและไฟร์วอลล์ที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันไวรัสและโปรแกรมแอบแฝงที่อาจทำลายระบบ

4. ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย: เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือเครือข่ายไวไฟที่ไม่น่าเชื่อถือ ให้ใช้เครือข่ายเสมือนที่เข้ารหัสและใช้โปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

5. สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ: สำรองข้อมูลที่สำคัญเป็นประจำ เช่น รูปภาพ เอกสาร และไฟล์สำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหาทางไซเบอร์

6. ระมัดระวังกับการแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์: อย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวที่อาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือเป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงกับการถูกหลอกลวงหรือการโจมตีทางไซเบอร์

7. ใช้การตรวจสอบสิ่งที่อยู่ก่อนที่จะคลิก: ควรตรวจสอบ URL และอีเมลที่ไม่คุ้นเคยก่อนที่จะคลิก เพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยไวรัสและการโจมตีทางไซเบอร์

8. ระมัดระวังกับการซื้อสินค้าออนไลน์: ใช้แพลตฟอร์มอย่างน่าเชื่อถือและเช็คความปลอดภัยของเว็บไซต์ก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าออนไลน์

9. ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว: ตรวจสอบและปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บเบราว์เซอร์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

10. สอนและแบ่งปันความรู้: สอนและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์กับครอบครัวและเพื่อนๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และป้องกันการเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1937 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1622 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
3824 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
972 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
2094 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์