บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPAบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA
เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของข้อมูลที่องค์กรมีการเก็บ รวบรวม ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วน หรือ พนักงาน โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล, มีสิทธิ์ที่จะให้หรือถอนความยินยอมโดยอิสระ และมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึง หรือลบข้อมูลที่เคยให้ไว้ ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เพื่อลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย PDPA ที่อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมายและทำให้สูญเสียชื่อเสียง รวมถึงป้องกันการบุกรุกและการสูญหายของข้อมูล 

ขอบเขตที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ PDPA

 • ให้คำแนะนำภาพรวม PDPA ณ ปัจจุบันของบริษัท
 • ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • ให้คำแนะนำในการเพิ่มหรือลดบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้คำแนะนำบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล
 • ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • ให้คำแนะนำเรื่องการปรับบทลงโทษในกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหล
 • ให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


สิ่งที่จะได้รับหากองค์กรเลือกใช้บริการที่ปรึกษารายชั่วโมง

 • ตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเชื่อถือได้
 • ค่าบริการย่อมเยาว์คิดค่าบริการตามชั่วโมงจริง

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future:
ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ
 National Team of Experts:
รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed:
เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation:
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด


Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
483 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1003 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์