• หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • ภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อการตรวจติดตามภายใน SMS Group

ภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อการตรวจติดตามภายใน SMS Group

  • หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • ภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อการตรวจติดตามภายใน SMS Group

ภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อการตรวจติดตามภายใน SMS Group
🏆
🏆 จบโครงการสำค้ญไปอีก 1 โครงการค่ะ ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส ที่ไว้วางใจเราให้ทาง PDPA Plus เข้าไปดำเนินการวางระบบ PDPA ให้กับทางลูกค้า ทางแอดมินเลยขอนำภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อการตรวจติดตามภายในตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่ผ่านมามาอัพเดทให้ได้ดูกันค่ะ 😆
หากทางบริษัทของท่านกำลังมองหาที่ปรึกษาเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ให้ทาง PDPA Plus ของเราเข้าช่วยวางระบบได้เลยค่ะ 😊
------------------------------------------------------------------
สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ปรึกษา PDPA สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ : 👇👇
Inbox : m.me/pdpaplus
TEL : 064-714-1199, 064-528-9988
E-mail : contact@pdpaplus.com

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
483 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์