• หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  • หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดย ทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ไว้วางใจและให้โอกาสทาง PDPA Plus เข้าไปอบรมในครั้งนี้นะคะ

------------------------------------------------------------------
สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ปรึกษา PDPA และ Cyber Security สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ :
Inbox : m.me/pdpaplus
TEL : 064-714-1199, 064-528-9988
E-mail : contact@pdpaplus.com

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2860 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1713 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์