• หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • โปรเจคที่ปรึกษาวางระบบ PDPA ให้กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

โปรเจคที่ปรึกษาวางระบบ PDPA ให้กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • โปรเจคที่ปรึกษาวางระบบ PDPA ให้กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

โปรเจคที่ปรึกษาวางระบบ PDPA ให้กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)โปรเจคที่ปรึกษาวางระบบ PDPA ให้กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

บรรยากาศเป็นไปอย่างอย่างราบรื่น ดำเนินการให้คำปรึกษาและวางระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากทาง PDPA Plus มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรของท่านจะปลอดภัย ไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้ไว้วางใจให้ PDPA Plus เข้าไปวางระบบค่ะ

------------------------------------------------------------------
สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ปรึกษา PDPA และ Cyber Security สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ : 👇👇
Inbox : m.me/pdpaplus
TEL : 064-714-1199, 064-528-9988
E-mail : contact@pdpaplus.com

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์