• หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  • หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ) และ ว่าที่ ดร.เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย 

บรรยากาศการเริ่มโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญของ PDPA Plus คลายทุกข้อสงสัย จบทุกปัญหา หมดความกังวลได้เลยค่า

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ไว้ใจและให้โอกาสทาง PDPA Plus ได้เข้าไปให้บริการด้านนี้ค่ะ และหวังว่าจะได้ร่วมงานและได้ให้บริการในด้านอื่นๆครั้งถัดไปนะคะ

------------------------------------------------------------------
สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ปรึกษา PDPA และ Cyber Security สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ : 👇👇
Inbox : m.me/pdpaplus
TEL : 064-714-1199, 064-528-9988
E-mail : contact@pdpaplus.com

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1937 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1622 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
3824 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
972 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
2094 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์