• หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • หน้าแรก

  • LATEST NEWS

  • ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

บรรยากาศคึกครื้น ไม่เครียด เต็มไปด้วยความรู้ พี่ๆทีมงานก็ให้ความร่วมมืออย่างดี ตั้งใจฟังกันสุดๆไปเลยค่าา

------------------------------------------------------------------
สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ปรึกษา PDPA และ Cyber Security สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ :
Inbox : m.me/pdpaplus
TEL : 064-714-1199, 064-528-9988
E-mail : contact@pdpaplus.com
Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1664 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1289 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2423 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
750 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1581 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3966 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์