Knowledge

29 รายการ
ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้น องค์กรและบุคคลจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data security และ Data privacy) โดยสองแนวคิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันเล้ยยย
3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เป็นวิธีการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ และมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดขององค์กรในการกู้คืนจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ (Ransomware)
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยให้องค์กรป้องกันและตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรพิจารณาว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ต้องถูกปรับแต่งและใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร
10 วิธี ที่จะเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างนะ ไปดูกันเถอะ!
การถูกแฮกข้อมูลถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง และเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ มาดูสัญญาณเตือนที่บอกว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังถูกแฮกกัน!!
การตรวจสอบความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์เป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบและควรวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโจมตี

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
483 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1003 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์